Un poble, dues realitats; xoc entre la modernitat i el passat agrícola de les Corts.

Imatge: Institut Cartogràfic de Catalunya - Llicència Creative Commons

Arran de la construcció de l’església es veié propiciat el canvi de localització dels punts d’influència de les Corts. Antigament, ja des d’època Medieval, podem concentrar el nucli d’influència de les Corts a la zona compresa entre els carrers de Eugeni d’Ors, banda i banda del carrer de les Corts fins al actual centre Comercial Corte Inglés , carrer Europa fins a Carles III i seguint Carles III fins un altre cop a Eugeni d’Ors. Podem veure aquest nucli en la imatge adjunta en aquest article, sent la zona remarcada en groc. No obstant la planimetria de les Corts Noves respon a un model octogonal, tenint com a punt central la Plaça Concòrdia.

Les Corts i voltants sobre l'any 1890 - Imatge Institut Cartogràfic de Catalunya - Llicència Creative Commons

Com varem explicar a l’anterior article, el nou eixample feu inevitable una comparació entre els dos nuclis, donant a néixer els termes de les Corts Noves i les Corts Velles. La diferència entre els diferents barris del poble eren notòries, aquesta distància en l’espai era també molt forta a nivell de relacions socials. Si bé a les Corts Noves hi residien persones amb una actitud més de caire modern, com serien professions liberals, burgesos, assalariats de fàbrica... la gent de les Corts Velles concebia una vida basada en el camp i una forma familiar ubicada en la masia.

Era un poble, però en semblaven dos de diferents, creuar l’actual carrer Joan Güell era per a molts un salt en el temps. La modernitat xocava amb la tradició, carrers asfaltats en front rieres de sorra i fangs. Els membres que formaven el consistori, veient que poc a poc, les relacions entre els dos barris empitjorava de forma substancial i amb por de que qualsevol malentès arribés a portar la sang al riu, decidiren impulsar una nova forma d’urbanisme, quelcom que ha marcat el nostre barri i que avui en dia encara podem veure. Us esperem a les properes publicacions, on poc a poc avancem en el temps per arribar fins els nostres dies i de com es va poder arribar a sol·lucionar el problema entre les Corts Noves i les Corts Velles.