Tres camins, un poble

Plànol de Leopold Rovira , any 1888 . Institut Cartogràfic de CatalunyaImatge: Plànol de Leopold Rovira any 1888. Institut Cartogràfic de Catalunya

Tot i que fins a la data ens hem centrat potser de forma monotemàtica en la història dels nuclis més presents en la vida del poble i més endavant del barri de les Corts, fem una mica de flashback i anem a èpoques anteriors, quan naixien els primers nuclis poblacionals cortsencs.

Primer de tot destacar que, a diferència del que en molts cercles populars defensen, el nom de Corts no prové del mot cort referint-se a "lloc tancat a peu pla de la casa rural destinat al bestiar gros i menut, proveït de menjadores, abeuradors i jaços"; el topònim de la nostre antiga vila, rau la seva existència al mot llatí de curtes, amb curtes es denominava per primer cop en textos de l’any 1066 la zona actual de les Corts.

Els mots curtes i curtibus deriven del verb curto que en llatí significa minvar. Sembla ser que aquest nom el reberen les masies i les cases que es situaren en el que actualment coneixem com a plaça de Can Bruixa. Però quin motiu va portar a dir a aquella zona pel nom de curto?

En la fotografia que acompanya aquest article, tot i que sigui del 1888 encara podem apreciar els tres camins d’origen medieval i inclús romà que propiciaren el ideari de "curto". El roig marca el que encara podem identificar com el carrer de Marqués de Sentmenat, que antigament sortia de la porta del carrer de Tallers de Barcelona i creuava tot el que avui és eixample per acabar tocant a la Travessera de les Corts ( color groc), una travessera que evitava al caminant, passar per Barcelona, i que comunicava les Corts, Gràcia i Sant Andreu en línia recta (encara si agafem un regle avui i el situem a sobre del plànol actual de Barcelona podem veure clarament un traç quasi sense cap tipus de pausa des de Collblanc fins a Sant Pau).

 

Finalment comentar el tercer dels camins que es trobaven en el cercle verd que veiem en el mapa ( punt on es varen trobar restes romanes de les Corts i on s’han atribuït els primers nuclis de població medieval), aquest de color blau i conegut actualment com a carrer de les Corts, antigament era el torrent dels morts o carrer principal, comunicava la zona de Sants directament amb Sarrià, fou camí per on creixé el primer, ara ja sí, poble medieval de les Corts i que va sobreviure fins mitjans dels anys cinquanta del segle passat.

I doncs, les Corts sembla ser que li ha d’agrair el nom a la casualitat que va fer que en un punt del pla de Barcelona s’hi trobessin tres camins que escurçaven el trajecte dels caminants. D’una drecera naixé un poble.