Feliços 174 anys!!

El proper 21 de novembre coincideix amb l’efemèride ocorreguda fa 174 anys en que la Diputació de Barcelona fixava els límits del nou poble de Les Corts, fent-lo segregar del municipi de Sarrià.

En les properes publicacions entrarem una mica en solfa i en detall per tal d’explicar el llarg procés d’independència de Les Corts, els moments més difícils, les disputes pròpies dels pobles i com es construí una vil·la nova. Però anem pas per pas.

Tot i que la independència administrativa es creà el 1839, fins quatre mesos més tard ( el 16 de març de l’any següent)el nou ajuntament convocà a 28 caps de família per presentar-los i preguntar-los sobre la necessitat i voluntat de creació d’una parròquia pròpia que portés a Les Corts a la autonomia plena. Aquesta assemblea acceptà els termes proposats i el 21 d’abril del mateix any es redacta per part de Josep Serra l’Alcalde, Gerard Piera regidor primer, Vicenç Estruch segon regidor, Vicenç Piera com a síndic i finalment el secretari Francesc Artigas i la entregaren al bisbe de Barcelona.

En aquestes dates s’encetaren els mínims per arribar a tenir una parròquia pròpia que fiancés la independència total; aquestes eren:

  1. Fer servir com a punt de pregària la capella de Can Cuyàs ( Actualment desapareguda).

  2. Edificar l’església.

  3. Pagar 8 rals diaris per mensualitats al rector provisional.

  4. Es compromet construir una casa pel rector i el pagament d’uns delmes per a que aquest pugui viure.

No obstant, des de Sarrià s’oposaren fervorosament, ja que “ [...]de esta forma las Corts se llevaría lo más florido, esto es, los más pudientes del pueblo y quedaria ésta de Sarrià reducida a una porción de feligresía compuesta de pobres jornaleros [...]”

No obstant el fiscal diocesà tot i la postura negativa per part de l’ecònom de Sarrià va considerar que l’ajuntament podia fer la petició oficial a la reina, sent aquesta efectiva ja el 5 de juliol de 1842. Però on construïren l’església? Tothom volia tenir en uns terrenys propers la casa de Deu, potser amb la voluntat de ser vistos com a millors cristians. A quina solució es va arribar? Quines conseqüències van haver-hi per al barri de Les Corts? Seguiu-nos llegint i pròximament us explicarem més del poble de Les Corts.