Els primers anys de festa major

Text: Albert J
Com a poble petit, Les Corts era un lloc familiar i on tots els vilatans es coneixien. Aquesta bona relació era continua al llarg  de l’any i s’incrementava durant  festa major; quan els veïns s’arremangaven per tal de que la festa arribés a bon port, així que la Festa Major va agafar notorietat en el moment en que es varen constituir entitats culturals com la Barretinense ( Associació creada el 1878 i relacionada amb els Cors de Clavé) i l’Ateneu.

Tant capital humà i tant avocat al barri va propiciar arribar a crear dos punts de festa major. Per una part trobem el que alguns anomenaven la festa gran, que la situavem a la plaça Concòrdia, amb unes formes més de poble i una altra que era la festa jove (a les cantonades del carrer Urgell-Provença,  actualment dins del districte de l’eixample).

 

La primera tenia un ambient més tranquil i relaxat,fanalets, taules al carrer, una petita orquestra i “la tieta consol asseguda controlant tot”. A la segona hi regnava un ambient més juvenil, i per poc que ens sembli actualment, més desenfadat; lloc on hi baixaven joves des de Les Corts a festejar i on s’hi apropava gent de les zones més properes de Barcelona. Un embalat que cobria tot el carrer , fou  un dels més destacats de Barcelona, acollint bandes  de música, pista de ball, zona de descans, taules, venta de begudes.

Un poble petit, un barri minúscul però amb unes festes que envejaven molts.