Amics d'Anzaldo

Descripcio: 

Som una associació sense àmin de lucre formada per un grup de persones sensibilitzades pels problemes dels països del "tercer món" i especialment per Bolívia.

Com a objectiu principal ens proposem contribuir al manteniment de l'Escola Pública Mixta "Litoral" d'Anzaldo.
Aquesta escola, dirigida per un grup d'escolapis, garanteix la consecució d'importants objectius pedagògics, l'alimentació bàsica dels alumnes i l'adquisició d'hàbits que han de repercutir en la futura qualitat de vida de la comunitat local.

Adreça postal: 

Travessera de les Corts 92

Codi Postal: 

08014

Correu electrònic: 

Telefon: 

934053460

Àmbit de l'entitat: