l'Ajuntament retira mobiliari del casal de joves alegant millores al centre cívic

Imatge: Casal de Joves de les Corts

· La gerència del districte disposa que es retira el material en mal estat

Espai de trobada del Casal de Joves de les Corts Aquest nadal el casal de joves de Les Corts ha vist com les taules i cadires que estaven a la terrassa d'aquest , així com  un sofà es retiraven sense la consulta als treballadors o entitats que basicament són els que fan ús. En un primer moment, l'acció no ha agradat gaire a les entitats, tal com ho expressava el Casal de Joves el Racó, entitat usuària del Centre Cívic de Les Corts:  "creiem que la mesura sobre aquest tema hauria d'haver estat presa pels usuaris i els treballadors, per a nosaltres és necessari disposar de taules a la sala principal del centre".
 
La resposta de l'ajuntament és clara quan els hi fem la pregunta de perquè es retira el mobiliari, la resposta són millores al centre cívic... "Ha estat en aquest sentit que les taules van ser enretirades per tractar-se de mobiliari en mal estat i les cadires emmagatzemades o redistribuïdes pel Centre Cívic. El sofà, que no forma part del mobiliari del Centre Cívic, ha estat depositat en el magatzem municipal, pendent que el propietari particular se l'endugui. Tan bon punt se’ns subministri el nou mobiliari, aquest serà ressituat tan en espais interns com a l’exterior."
 
 
 
 

Però no s'esmenta perquè no s'ha informat a les entitats o als treballadors del casal, fet, que també causa malestar a les entitats:  I encara que pensem que la idoneïtat de tenir un sofà en aquesta sala és qüestionable, ens sorprèn que aquesta responsabilitat hagi recaigut en el gerent del districte, el Sr. García Puga, persona no present en el dia a dia tant del centre com del Casal. Entenem aquest succés com una mostra de la dinàmica per la qual s'aposta des de districte, consistent a obviar l'opinió dels usuaris i els treballadors, condicionant la seva activitat diària des de la llunyania de les oficines. A dia d'avui el Casal de Joves de Les Corts com el Centre Cívic encara no disposen del nou mobiliari, això ha causat que en diferents activitats que s'han realitzat com aquest passat 10 de gener, que realitzava el mateix Casal de Joves el Racó o l'agrupament escolta el pi de les Corts, el grup de rol Krític, patissin les conseqüències d'aquesta decisió.

Etiquetes: